PUH Termika - energia odnawialna - kolektory słoneczne

Rosnące ceny paliw, a więc i korzystania z energii sprawiają, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się odnawialne źródła energii. Zastosowanie urządzeń grzewczych opartych na wykorzystywaniu energii odnawialnej jest źródłem komfortu użytkowania oraz  zadowolenia z przebywania w czystym, ekologicznym otoczeniu. Korzystanie z nowej generacji urządzeń grzewczych jest również powodem do radości, gdyż koszt wytwarzania energii jest optymalnie niski i - w penym stopniu - uniezależnia nas od rosnących cen nośników energii. Z uwagi na dostępne dotacje dużym zainteresowaniem cieszą się systemy solarne. Kolektory słoneczne montuje się obecnie w wielu nowych domach jednorodzinnych gdzie najczęściej wykorzystywane są do podgrzewania wody użytkowej oraz wody basenowej, i coraz częściej do wspomagania ogrzewania budynku. 

Rodzaje kolektorów - Płaskie

Kolektory płaskie zbudowane są z izolowanej cieplnie obudowy, w której umieszczony jest absorber, czyli płyta z przymocowanymi przewodami, w których płynie niezamarzający czynnik grzewczy (glikol), odbierający zaabsorbowane na powierzchni ciepło. Kolektor przykryty jest szybą, która chroni absorber przed wpływem warunków zewnętrznych i jest jednocześnie przegrodą o wysokiej przepuszczalności promieni słonecznych (przenika przezeń nawet 95% promieniowania).

Próżniowe

Kolektory próżniowe składają się z pojedynczych szklanych rur, w których znajduje się absorber otoczony próżnią. Dzięki niej zostały znacznie zmniejszone straty ciepła do otoczenia, charakterystyczne dla kolektorów płaskich. Rury mogą mieć konstrukcję jedno- lub dwuwarstwową. Izolacja cieplna kolektorów z podwójną rurą szklaną jest skuteczniejsza, ale przez dwie warstwy szkła dociera mniej promieniowania słonecznego do absorbera. Na naszym rynku dostępne są dwa rodzaje kolektorów próżniowych: Mniej popularne z bezpośrednim przepływem czynnika grzewczego przez absorber, oraz bardziej popularne z rurami ciepła typu heatpipe, gdzie energię z absorbera odbiera czynnik roboczy, który odparowuje i oddaje ciepło do czynnika grzewczego.

Wielkość kolektora

Przyjmuje się, że system grzewczy kolektora słonecznego powinien pokryć około 50-65% zapotrzebowania rocznego na ciepłą wodę użytkową, zaś w miesiącach letnich - prawie 100%. Wyznaczanie potrzebnej powierzchni kolektorów wymaga szczegółowych obliczeń, ale dla standardowej instalacji w domku jednorodzinnym z powodzeniem można korzystać z ogólnych wskaźników doboru powierzchni kolektorów. Dla wspomagania ogrzewania w budynkach jednorodzinnych lepiej nadają się kolektory próżniowe. Ogólnie przyjmuje się, że

rodzaj kolektora wielkość kolektora Funkcja/zastosowanie
płaski  1,0 - 1,5 m2 wystarcza na 1 osoby do przygotowania ciepłej wody użytkowej
próżniowy  0,6 - 0,9 m2 wystarcza na 1 osobę do przygotowania ciepłej wody użytkowej
próżniowy  0,8 - 1,0 m2 wystarcza na 1 m2 powierzchni ogrzewanej nowego budynku

Uzyskana w kolektorach energia cieplna jest magazynowana w zbiorniku. W układach solarnych dla potrzeb ciepłej wody użytkowej stosuje się podgrzewacze z dwoma wężownicami, zwykle o pojemności od 300 do 500 litrów. Umożliwiają one współpracę z dodatkowym źródłem ciepła, czyli z kotłem grzewczym. Automatyka solarna mierzy temperaturę na kolektorach słonecznych i w dolnej części podgrzewacza. Automatyczne włączenie zespołu kolektora następuje gdy temperatura w kolektorach jest wyższa o nastawioną wartość (przeważnie 5-8 stopni) od temperatury w zasobniku. Uruchamia się wówczas solarna pompa obiegowa podgrzewając wodę w zbiorniku. Podgrzewanie wody z kotła następuje (automatycznie) tylko w przypadku niedoboru ciepła z kolektora słonecznego.

Montaż kolektora

Najczęściej kolektory montuje się na dachu skośnym lub płaskim, na elewacji albo na gruncie obok budynku. Największą sprawność kolektory uzyskują wtedy, gdy promienie słoneczne padają na ich powierzchnię pod kątem prostym. Dlatego optymalny kąt pochylenia kolektorów zależy od szerokości geograficznej. W praktyce zauważono, że jeżeli połać dachu ma nachylenie pomiędzy 25 a 45 stopni oraz odchylenie od kierunku południowego nie większe niż 45 stopni (a więc południowy-wschód lub południowy-zachód), to nie zmniejsza to zauważalnie całorocznej sprawności kolektora.

Oszczędności na podgrzewaniu wody

Zamontowanie kolektorów słonecznych wiąże się z dość dużym wydatkiem, ale jest opłacalne, jeśli zużywamy duże ilości ciepłej wody ogrzewanej przez tradycyjny kocioł gazowy lub olejowy a w szczególności przez grzałkę elektryczną. Z 1 m2 kolektora słonecznego pracującego w instalacji solarnej na podgrzanie wody użytkowej można uzyskać 400-600 kWh rocznie. Średnia sprawność kotła podczas ogrzewania wody użytkowej latem wynosi od 60 do 80%.

Dotacje do kolektorów słonecznych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska uruchomił program dopłat do kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych służących do wspomagania ciepłej wody użytkowej. O dotacje mogą się ubiegać osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe posiadające prawo do dysponowania danym budynkiem mieszkalnym. Udzielanie dotacji opiera się na dwóch warunkach: Po pierwsze wysokość dotacji stanowi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, a po drugie jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2500 zł/m2 powierzchni całkowitej zainstalowanych kolektorów słonecznych. Dotacje te przeznaczone są wyłącznie dla osób lub wspólnot mieszkaniowych posiadających własne źródło ciepła czyli np. własną kotłownię lub kotłownię osiedlową, a nie korzystających z komunalnych źródeł energii cieplnej. Kredyt z dotacją nie może być udzielany w ramach prowadzonej przez zainteresowanych działalności gospodarczej. Jeśli część powierzchni budynku mieszkalnego wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej, to koszty kwalifikowane pomniejsza się proporcjonalnie do całkowitej powierzchni budynku.

Sposób dofinansowania i wysokość dotacji

Udzielane dotacje opiera się na dwóch warunkach. Po pierwsze wysokość dotacji stanowi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, a po drugie jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej zainstalowanych kolektorów słonecznych.

Uwaga

Dotacje te przeznaczone są wyłącznie dla osób lub wspólnot mieszkaniowych posiadających własne źródło ciepła czyli np. własną kotłownię lub kotłownię osiedlową, a nie korzystających z komunalnych źródeł energii cieplnej. Kredyt z dotacją nie może być udzielany w ramach prowadzonej przez zainteresowanego działalności gospodarczej. Jeśli część powierzchni budynku mieszkalnego wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej, to koszty kwalifikowane pomniejsza się proporcjonalnie do całkowitej powierzchni budynku.

Zamontowanie kolektorów słonecznych wiąże się z dodatkowym wydatkiem, ale jest opłacalne, jeśli zużywamy duże ilości ciepłej wody użytkowej podgrzewanej przez kocioł gazowy lub olejowy a w szczególności przez grzałkę elektryczną. Z 1 m2 kolektora słonecznego pracującego w instalacji solarnej na podgrzanie wody użytkowej można uzyskać 400-600 kWh rocznie.

 zestawy solarne - oferta cenowa  
dedykowane zestawy solarne
 rodzaj kolektora  opis zestawu  powierzchnia kolektora  cena netto [zł]  uwagi
WATT VIP304WZ -zestaw płaski Nowość Zestaw zawiera 4 kolektory WATT 4000 SU, zbiornik 2-wężownicowy o poj. 300 litrów i pozostałe niezbędne wyposażenie 8,272 m2  
WATT VIP 304WZ CPC-zestaw próżniowy Nowość Zestaw zawiera 4 kolektory WATT CPC9 plus, zbiornik 2 wężownicowy poj. 300 litrów i pozostałe niezbędne wyposażenie 8,4 m2  
Hewalex 2TLPAC-200W -zestaw płaski Nowość Zestaw zawiera 2 kolektory KS2000TLPAC, zasobnik 2 wężownicowy poj. 200l, i pozostałe konieczne wyposażenie 4,18 m2  
Hewalex 5KSR10NADO500-zestaw próżniowy - do cwu i ogrzewania Zestaw zawiera 5 kolektorów KSR10, zasobnik 2 wężownicowy poj. 500l/140l, i pozostałe konieczne wyposażenie  5,07 m2  

 

* W cenie zawarte jest doradztwo i próbne uruchomienie. Szczegóły zakupu należy uzgodnić z naszym biurem. Nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej 

 

   

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty - napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego - a otrzymasz korzystne propozycje z zastosowaniem kolektorów słonecznych zintegrowanych w system grzewczy domu.