PUH Termika - energia odnawialna – pompy ciepła

Dolne źródło ciepła - Kolektory pionowe

Sondy gruntowe ze względu na stałą i dosyć wysoką temperaturę są najlepszym źródłem energetycznym dla pomp ciepła. Jeśli nie dysponujemy dostateczną powierzchnią działki powinniśmy zainstalować rurowy wymiennik pionowy - sondę o głębokości 60-120 m. Sondy gruntowe wykonuje się z rur PE DN32-50 PN10/16. Koszt wykonania odwiertu jest waha się w granicach 90-110 zł/mb. Uzyskiwana temperatura zasilania jest dosyć stała i zawiera się w granicach 6-8°C (spotyka się przypadki, że dochodzi do 12°C). Uzysk energetyczny waha się w granicach 40-60W/mb odwiertu, lecz może zostać dokładniej stwierdzony dopiero w momencie wykonywania odwiertu. Do obliczeń przyjmuje się 50-60 W/mb.
Rzeczywista moc cieplna uzyskiwana z 1 metra otworu rzadko kiedy odpowiada tej, którą zakłada się na etapie projektowania instalacji. Dlatego też po odwierceniu pierwszego otworu koryguje się zwykle projekt w zakresie doboru współczynnika mocy cieplnej, co oznacza konieczność zmniejszenia lub zwiększenia sumarycznej długości kolektora pionowego.


Dlaczego głębokość odwiertów powinna wynosić co najmniej 80m?

Pierwsze 5 m w okresie zimy należy traktować jako stratę energetyczną. Średnia temperatura zasilania pompy ciepła w okresie sezonu grzewczego wynosi ok. 6oC. Ponieważ temperatura gruntu do 5m głębokości nie przekracza 6oC następuje utrata energii. Kolejne ok. 10 m jest regionem neutralnym. Ponieważ temperatury zasilania pompy ciepła i gruntu są na podobnym poziomie, nie następuje wymiana energii (ciepła). Przyjmuje się, że od ok 14 m następuje pobór energii. Ograniczeniem głębokości dla odwiertów na poziomie 125 m nie są ograniczenia techniczne, a raczej fakt, iż dla stosowanych rur PE oporu przepływu znacznie wzrastają dla długości powyżej 250 mb (125x2). Wiercenie głębiej okupione byłoby nadmiernym zużyciem energii elektrycznej pomp obiegowych. Decydując się na odwierty np. 60 m należy pamiętać, że 25% takiego odwiertu jest wydatkiem nie przynoszącym żadnych korzyści energetycznych.
Uwaga:
Rzeczywista, jednostkowa moc cieplna uzyskiwana z kolektora (dolnego źródła ciepła) rzadko kiedy odpowiada tej, którą zakłada się na etapie projektowania instalacji. Dlatego też po na wstępnym etapie realizacji kolektora koryguje się zwykle projekt w zakresie doboru współczynnika mocy cieplnej. Oznacza to niekiedy konieczność zmniejszenia lub zwiększenia wielkości kolektora.
Koszt wykonania robót nie uwzględnia wykonania geologicznych prac projektowych. Ewentualne prace projektowe zostaną wykonane na podstawie dodatkowych ustaleń.
Zgodnie z przepisami każdy odwiert dla wykonania pionowego kolektora należy zgłosić w urzędzie lokalnej administracji. Obowiązuje zasada, że do 30 metrów głębokości (np. bezpośrednie odparowanie) wystarczy samo zgłoszenie, które - jeśli nie zostanie oprotestowane przez 30 dni - automatycznie uprawnia do rozpoczęcia prac. W przypadku odwiertów o głębokości powyżej 30 metrów (np. kolektory glikolowe) oprócz projektu samych prac geologicznych należy wykonać - po ich zakończeniu - projekt struktury geologicznej odwiertu.
Na podstawie mapki w skali 1:500 lub 1:1000 należy wykonać 4 kopie projektu geologicznego planowanych prac. Projekty składa się w lokalnym Urzędzie i czeka na ich zatwierdzenie. Zgłoszenie odwiertów leży w gestii inwestora. Koszt uproszczonej procedury wynosi około 2500 PLN+VAT. Koszt projektu struktury geologicznej odwiertu wynosi około 2500 PLN+VAT.

Kolektor gruntowy poziomy prosty i spiralny

Instalacja kolektora poziomego prostego polega na zakopaniu w ziemi rur polietylenowych na głębokości poniżej poziomu przemarzania gruntu. W zależności od rejonu kraju jest to głębokość od 1,2 do 2 metrów. Zwykle stosuje się do 6 wiązek rury polietylenowej o średnicy 3/4 do 5/4 cala. Nitki kolektora poziomego ułożone są w odległości 0,5 - 1,09 metra od siebie.
Modyfikacją kolektora poziomego prostego jest kolektor spiralny. Instalacja ta ma na celu zwiększenie powierzchni wymiany ciepła pomiędzy kolektorem, a ziemią. Rurki kolektora ułożone są w kształcie spirali w rowach o szerokości 80 cm, rowy są w odległości 2 metrów od siebie.
Warto zaznaczyć, że kolektor czerpie ciepło z gruntu za pomocą rurek, dlatego samo zwiększanie ilości rurek bez zwiększenia powierzchni kolektora, nie przynosi znacznego wzrostu ciepła pobieranego za pomocą nitek kolektora podczas sezonu grzewczego. Pozytywnym efektem zwiększenia ilości rurek jest zwiększenie bezwładności dolnego źródła.
Najlepszym środowiskiem w którym może zostać ułożony kolektor poziomy jest wodonośny żwir, wodonośny piasek i mocno wilgotna glina. Najgorszym środowiskiem na ułożenie kolektora jest suchy piasek.
Kolektor płaski kosztuje ok. 25 PLN/m2 kolektora (min. 40 m2 na kW mocy pompy ciepła).
Ostateczna wielkość kolektora zależy nie tylko od mocy pompy ciepła, dlatego ostateczną wielkość kolektora ciepła wyznaczamy na miejscu montażu razem z Inwestorem.


Największa wada

Kolektor zajmuje dużo miejsca. Powierzchnia przeznaczona na kolektor poziomy powinna być około dwa razy większa od powierzchni ogrzewanej. Dlatego, nie stosuje się kolektorów poziomych do ogrzewania budynków dużych - o powierzchni powyżej 500 m.


Największa zaleta

System zbudowany na kolektorze poziomym jest tani i szybki w konstrukcji.
Kolektor poziomy spiralny dla pompy ciepła o mocy grzewczej 12 kW kosztuje już od 10 000 PLN. Czas potrzebny na wykonanie kolektora to 2-3 dni. Następnie kolektor jest sprawdzany pod względem szczelności a po podłączeniu pompy ciepła kolektor załadowywany jest glikolem i jest odpowietrzany.
Ten rodzaj kolektorów wykorzystywany jest także przez pompy ciepła z układem bezpośredniego odparowania w gruncie
.
 
   Pompy ciepła gruntowe Hewalex WKE przeznaczone są do ogrzewania wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Urządzenie wyposażone jest w dwie pompy cyrkulacyjne - górnego i dolnego źródła ciepła, dwa czujniki temperatury i panel sterowania. Gruntowa pompa ciepła może zostać zintegrowana z zaworem trójdrogowym, dwoma grzałkami elektrycznymi oraz zewnętrznym kontrolerem. Pompa ciepła jest wyposażona w łatwy w obsłudze regulator. Pompa WKE charakteryzuje się wyższym w porównaniu z powietrznymi pompami ciepła współczynnikiem wydajności cieplnej ze względu na wyższą średnioroczną temperaturę gruntu w porównaniu do powietrza. Dlatego też gruntowa pompa ciepła pozwala na zaspokojenie całorocznego zapotrzebowania energii cieplnej.

Powierzchnie ogrzewane dla ogrzewania niskotemperaturowego dla odpowiedniego jednostkowego zapotrzebowania energii ciepnej - dane informacyjne
 gruntowe pompy ciepła
jednostkowe zapotrzebowanie ciepła
 WKE 10.0H-A-P  WKE-12.0H-A-P  WKE-14.0H-A-P  WKE-16.0H-A-P
 100 W/1m2 powierzchni użytkowej  90 m2   105 m2   125 m2   140 m2
 80 W/1m2 powierzchni użytkowej  110 m2   135 m2   155 m2   180 m2
 55 W/1m2 powierzchni użytkowej  170 m2   200 m2   235 m2   270 m2
cena promocyjna - netto [zł]        

  Pompy ciepła powietrzne WBC przeznaczone są do wspomagania ogrzewania wody użytkowej i/lub centralnego ogrzewania. Pompa ta może być zainstalowana na dachu lub balkonie, przez co nie wymaga specjalnego pomieszczenia. W instalacjach domowych należy ją zainstalować na zewnątrz budynku. Optymalną lokalizacją jest południowa ściana budynku. Odpowiednie parametry pracy pompy zapewnia pełna automatyka i poprawne ustawienie sterownika. Standardowo pompa ciepła wyposażona jest w jeden czujnik temperatury, pompę cyrkulacyjną górnego źródła ciepła oraz listwę zaciskową grzałki elektrycznej, z którą urządzenie może zostać zintegrowane. W bardziej skomplikowanych układach należy wykonać zewnętrzne sterowanie które można połączyć ze sterowaniem wewnętrznym pompy ciepła. Niestety, w naszych warunkach klimatycznych korzystne działanie pompy ogranicza minimalna temperatura otoczenia <-7 ºC, dlatego niezbędne jest zabezpieczenie zapotrzebowania na energię cieplną w sytuacji niskich temperatur powietrza innym źródłem ciepła.

Powierzchnie budynku ogrzewanego systemem niskotemperaturowym dla temperatury powietrza >-7ºC, dla odpowiedniego w tabeli jednostkowego zapotrzebowania ciepła - dane informacyjne

powietrzne pompy ciepła
jednostkowe zapotrzebowanie ciepła

 WBC-5,6H-B2/P WBC-7,8H-B2/P  WBC-9,5H-B2/P  WBC-13,5H-B2/P   WBC-19,5H-B2/P
 100 W/1m2 powierzchni użytkowej  50 m2  70 m2  90 m2 120 m2 175 m2
  80 W/1m2 powierzchni użytkowej  60 m2  85 m2  105 m2  150 m2 220 m2
  55 W/1m2 powierzchni użytkowej  95 m2 130 m2 170 m2 230 m2 330 m2
 cena promocyjna - netto [zł]          

   Pompy ciepła basenowe WBR   to wydajny i korzystny ekonomicznie sposób na ogrzewanie i chłodzenie wody basenowej. Mała różnica temperatury pomiędzy dolnym I górnym źródłem ciepła sprawia, że współczynnik wydajności COP sięga 5,0. Pozwala to zaoszczędzić aż do 80% kosztów w porównaniu z grzałką elektryczną. Każda z pomp ciepła przeznaczona do ogrzewania wody basenowej standardowo wyposażona jest w specjalny tytanowy wymiennik ciepła odporny na wodę zawierającą chlor. Jednostka jest łatwa w obsłudze - wystarczy włączyć i ustawić żądaną temperaturę wody w basenie. Pompa ciepła basenowa posiada dodatkowe zabezpieczenia jak wyłącznik przepływu - zabezpieczenie przed brakiem cyrkulacji wody basenowej oraz dwa zabezpieczenia przeciw zamarznięciu. Urządzenie przystosowane jest do zabudowy zewnętrznej. Maksymalna temperatura ogrzewanej wody basenowej nie przekracza 40 °C.

     Powierzchnie - określonych w tabeli basenów - ogrzewanych do temperatury wody basenowej 26 oC w warunkach dla temperatury powietrza zasilającego pompę ciepła > 7 ºC - dane informacyjne

basenowe pompy ciepła
- rodzaj basenu

 WBR-4,5H-B1 WBR-7,8H-B1  WBR-12,5H-B1  WBR-17H-B1  WBR-21H-B1
 Basen kryty w budynku ogrzewanym 15 m2  26 m2  43 m2 58 m2 72 m2
  Basen otwarty przykrywany folią izolacyjną  18 m2  32 m2  52 m2 71 m2 88 m2
  Basen otwarty nieprzykrywany  17 m2   29 m2   47 m2 64 m2 80 m2
cena promocyjna - netto [zł]          

 

   Pompy ciepła typu glikol/woda Pompy ciepła typu glikol/woda Logatherm WPS 6-17 pozyskują energię cieplną z gruntu poprzez tzw. instalację dolnego źródła ciepła. Wykonuje się ją na dwa sposoby: jako poziomy lub pionowy wymiennik gruntowy. Wymiennik poziomy zakopany jest na niewielkiej głębokości, nie przekraczającej 1,5 metra pod powierzchnią gruntu, natomiast wymiennik pionowy wsuwany jest w wydrążony wcześniej otwór w ziemi o dużej głębokości, np. 150 m. Zgodnie z prawem geologicznym wszystkie odwierty dla wykonania kolektora pionowego pomp ciepła wymagają opracowania projektu prac geologicznych oraz zgłoszenia tych prac w lokalnej Administracji. Nośnikiem ciepła, którym najczęściej wypełnia się wymiennik, jest wodny roztwór glikolu lub spirytusu technicznego. Przepływając przez wymiennik, nośnik ciepła podgrzewa się pobierając z gruntu energię cieplną, którą to dalej pompa ciepła przekazuje do instalacji grzewczej budynku. Logatherm WPS uzyskują aż do 80% energii cieplnej ze środowiska, osiągając w ten sposób sprawność (COP) 5 czyli 500% (5 kWh energii cieplnej z 1 kWh prądu). Z powodzeniem zaspokoją zapotrzebowanie energetyczne domu jedno-,oraz wielorodzinnego. Sterowanie pompą ciepła odbywa się za pomocą nowoczesnego i łatwego w obsłudze sterownika Rego 637J.
 
Powierzchnie ogrzewane dla ogrzewania niskotemperaturowego dla odpowiedniego jednostkowego zapotrzebowania energii ciepnej - dane informacyjne.

gruntowe pompy ciepła
 jednostkowe zapotrzebowanie ciepła

 WPS 6  WPS 7  WPS 9   WPS 11   WPS 14   WPS 17
 100 W/1m2 powierzchni użytkowej  70 m2   90 m2   115 m2   135 m2   180 m2   230 m2
 80 W/1m2 powierzchni użytkowej  95 m2   135 m2   120 m2   180 m2   230 m2   300 m2
 55 W/1m2 powierzchni użytkowej  140 m2   175 m2   220 m2   260 m2   340 m2   450 m2
cena promocyjna - netto [zł]            

 


* W cenie zawarte jest doradztwo i próbne uruchomienie. Szczegóły zakupu należy uzgodnić z naszym biurem. Nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej 

Aby otrzymać interesującą ofertę techniczno - handlową na odpowiednią dla ciebie pompę ciepła wraz z zintegrowanym systemem grzewczym napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego