PUH Termika - chemiczne płukanie kotłowni i instalacji grzewczych

W okresie szybko rosnących cen nośników energii rozsądne jest poszukiwanie oszczędności w kosztach eksploatacji. Analizy ekonomiczne poparte bieżącą obserwacją serwisowanych urządzeń grzewczych wskazują, że odczuwalne oszczędności są do zrealizowania poprzez racjonalne wykorzystywanie energii cieplnej. Stosowana powszechnie w instalacjach woda jest chemicznie aktywna a powstający podczas eksploatacji kamień kotłowy podwyższa koszty zużycia paliwa (gazu, oleju itp.) oraz powoduje nadmierne zużycie kotła doprowadzając do okresowych awarii. Przed zastosowaniem filtrów i innych zabezpieczeń instalacji należy wykonać płukanie chemiczne.

Płukanie chemiczne instalacji grzewczej poprawi znacznie wymianę ciepła i pozwoli obniżyć rachunki za ogrzewanie (gaz, olej, paliwa stałe). Płukanie chemiczne znacząco wydłuży też okresu bezawaryjnej pracy urządzeń grzewczych (kotły, pompy, grzejniki itp.). W skali roku to już jest znacząca kasa.Posiadamy specjalistyczny sprzęt oraz doświadczony personel. Naszą wiedzę i fachowość potwierdzają liczne uprawnienia i doświadczenie wynikające z montażu, napraw, remontów i serwisowania technicznie zaawansowanych systemów grzewczych. Płukanie chemiczne systemu grzewczego jest poprzedzone badaniem laboratoryjnym stanu instalacji. Współpracujemy z laboratorium, które wykonuje konieczne analizy chemiczne. Przygotowane w laboratorium inhibitory dają gwarancję pozytywnych efektów wynikających z płukania. Nasze wieloletnie doświadczenie, przygotowanie techniczne, dyspozycyjność i efektywność sprawiają, że możemy zaproponować państwu kompleksowe usługi.Płukanie chemiczne ma na celu oczyszczenie powierzchni z zanieczyszczeń wytworzonych w czasie eksploatacji, tzn. z kamienia kotłowego i produktów korozji, łatwo powstających przy zaniedbywaniu warunków prawidłowego uzdatniania wody. Płukanie chemiczne konieczne jest także po dłuższej przerwie w pracy urządzeń oraz przy braku odpowiedniej ich konserwacji. Płukanie chemiczne niekiedy zabezpiecza też przed całkowitym zniszczeniem urządzeń i umożliwia dalszą eksploatację, bez potrzeby wymiany urządzeń na nowe. Płukanie chemiczne można prowadzić oddzielnie dla poszczególnych urządzeń (kotłów, zbiorników, wymienników ciepła, skraplaczy itp.) albo dla całego układu. Decyduje o tym stopień zanieczyszczenia elementów, skład osadu i pojemność wodna urządzenia. Płukanie chemiczne jest zawsze uzasadnione technicznie i ekonomicznie. Takie płukanie wymagane jest również w przypadku uruchamiania nowych instalacji grzewczych oraz po ich dłuższych przerwach w pracy.

Rodzaje świadczonych usług:
- chemiczne płukanie kotłów wodnych i parowych
- chemiczne płukanie kondensatorów pary i skraplaczy wyparnych
- chemiczne płukanie wymienników ciepła wodnych i parowych
- chemiczne płukanie układów olejowych z produktów korozji i zużytych olejów
- ługowanie kotłów wodnych i parowych przed pierwszym uruchomieniem

Całkowity proces płukania chemicznego składa się z kilku kolejnych operacji:
- płukanie wodą w celu usunięcia osadu luźno związanego z podłożem
- płukanie rozcieńczonym roztworem HCl z dodatkiem inhibitora
- płukanie właściwe roztworem HCl z dodatkiem inhibitora, substancji powierzchniowo czynnych i hydrazyny
- rozcieńczanie kwasu wodą przy ciągłym spuszczaniu kąpieli i doprowadzaniu świeżej wody do zbiornika
- neutralizacja i pasywacja powierzchni wybranym roztworem i przy parametrach charakterystycznych dla danego roztworu
- płukanie wodą, przy ciągłym jej dopływie aż do zaniku reakcji alkalicznej

Korzyści wynikające z zastosowania chemicznego płukania
- poprawa efektów wymiany ciepła wskutek usunięcia osadów eksploatacyjnych
- podwyższenie sprawności i obniżenie kosztów zużycia paliwa
- zwiększenie trwałości urządzeń i znaczne podwyższenie okresu bezawaryjnej eksploatacji i kultury pracy
- wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie procesów korozyjnych i erozyjnych
- zmniejszenie oporów przepływu, czyli obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej do napędzania pomp.


   

Aby otrzymać interesującą ofertę techniczno - handlową na płukanie chemiczne instalacji, kotłów, podgrzewaczy napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego