PUH Termika - Ogrzewanie olejowe

 Olej opałowy lekki w technice grzewczej
Kotłownia olejowa zapewnia podobny komfort ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody jak kotłownie na gaz ziemny tyle, że koszty eksploatacyjne są dużo wyższe. Olej opałowy, popularny jeszcze kilka lat temu ze względu na niską cenę, dzisiaj jest paliwem, o którym myślimy praktycznie na samym końcu, ze względu na koszty zakupu paliwa. Do ogrzewania stosuje się olej opałowy lekki. W wyniku jego spalania powstaje dwutlenek węgla, siarki i tlenki azotu. Przewód odprowadzający spaliny powinien być więc wykonany ze stali kwasoodpornej.
Ważne cechy oleju opałowego
 wartość opałowa  nie mniejsza niż 11 kWh/kg
 gęstość właściwa  w granicach 0,83-0,86 kg/l
 zawartość siarki  nie większa niż 0,2%
Pomieszczenie dla kotła i zbiornika oleju
Kotłownie olejowe powinny spełniać odpowiednie wymogi budowlane oraz instalacyjne. Kotłownia olejowa musi mieć kubaturę nie mniejszą niż 8 m3 i wysokość minimum 2,2 m. Paliwo magazynuje się w zbiornikach, z których automatycznie dostarczane jest do kotła. Jeśli pojemność zbiornika nie przekracza 1 000 l, można go postawić w tym samym pomieszczeniu co kocioł. Planując ogrzewanie olejowe, trzeba liczyć się jeszcze z kosztem wykonania instalacji paliwowej od zbiornika do kotła i wanny wychwytującej, jeśli olej będzie przechowywany w zbiorniku z pojedynczym płaszczem.
 

Nowej generacji Kotły olejowe

Nowoczesne kotły olejowe są zautomatyzowane, coraz mniej awaryjne, ale ciągle wymagają nadzoru. Przeważają kotły stojące (jedno- i dwufunkcyjne) niskotemperaturowe (70/55o C). Do najbardziej wydajnych urządzeń spalających olej opałowy należą kondensacyjne kotły olejowe. Sprawność kondensacyjnych kotłów olejowych jest o około 10% wyższa od kotłów tradycyjnych, niskotemperaturowych kotłów olejowych. Zysk z eksploatacji kotła kondensacyjnego polega na odzyskiwaniu cipła kondensacji pary widnej zawartej w spaliach. W kotłach tradycyjnych to ciepło jest bezpowrotnie tracone.

 Oferta cenowa

 Buderus Logano plus GB125 to nowoczesna koncepcja olejowego, kondensacyjnego kotła. Prosta, komfortowa obsługa i zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań sprawia, że jest to idealny wybór dla wymagających użytkowników ceniących sobie najwyższe parametry pracy kotła.
                       Buderus - kocioł olejowy, kondensacyjny                                   
 typ/model/moc  opis  cena netto [zł]
 G12518kWRC35  Kocioł kondensacyjny G125 o mocy 18kW + sterownik RC35 + palnik olejowy  
 G12522kWRC35  Kocioł kondensacyjny G125 o mocy 22kW + sterownik RC35 + palnik olejowy  
 G12530kWRC35  Kocioł kondensacyjny G125 o mocy 30kW + sterownik RC35 + palnik olejowy  
 G12535kWRC35  Kocioł kondensacyjny G125 o mocy 35kW + sterownik RC35 + palnik olejowy  
Ulrich jako pierwszy proponuje kocioł olejowy ze stali nierdzewnej typu Ederlich (dając 5 lat gwarancji na korpus). Stal nierdzewna to materiał o ogromnej wytrzymałości na najtrudniejsze warunki temperaturowe, chemiczne i mechaniczne. Stal nierdzewna sprawdza się w różnych, trudnych warunkach. Dzięki stali nierdzewnej kocioł Ederlich może pracować bez utraty gwarancji, zarówno zamkniętym, jak i otwartym w układzie instalacji centralnego ogrzewania.
                Ederlich - kocioł olejowy, niskotemperaturowy, nierdzewny          
typ/model/moc  opis  cena netto [zł]
 ED 20 - 20 kW  Kocioł jednofunkcyjny z nierdzewną komorą spalania, z palnikiem olejowym jednostopniowym  
 ED 24 - 24 kW  Kocioł jednofunkcyjny z nierdzewną komorą spalania, z palnikiem olejowym jednostopniowym  
 ED24/2F24kW  Kocioł dwufunkcyjny (przepływowy pdgrzew cwu) z nierdzewną komorą spalania, z palnikiem olejowym jednostopniowym  
 ED 29 - 29 kW  Kocioł jednofunkcyjny z nierdzewną komorą spalania, z palnikiem olejowym jednostopniowym  
 ED29/2F29kW  Kocioł dwufunkcyjny (przepływowy pdgrzew cwu) z nierdzewną komorą spalania, z palnikiem olejowym jednostopniowym  
 ED 41 - 41 kW  Kocioł jednofunkcyjny z nierdzewną komorą spalania, z palnikiem olejowym jednostopniowym  
* W cenie zawarte jest doradztwo i próbne uruchomienie. Szczegóły zakupu należy uzgodnić z naszym biurem. Nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej 

 

   

Napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego a otrzymasz ofertę na wykonanie kotłowni olejowej oraz ogrzewania.